วิธีการติดตั้ง ข้อต่อPress Fitting

1. ตัดปลายท่อตามความยาวที่ต้องการ

ให้มีปลายเรียบและตั้งฉากกับพื้นด้วยกรรไกรตัดท่อ ไม่อนุญาตให้ใช้เลื่อยตัด (Hack Saw) เพราะจะทำให้พื้นผิวหน้าตัดท่อจะไม่เรียบ

2. ตกแต่งบริเวณปลายท่อด้วยรีมเมอร์

เพื่อป้องกันความแหลมคม ซึ่งอาจจะทำให้ข้อต่อเกิดความเสียหาย

3. สวมข้อต่อ Press Fitting คลอบท่อ ThaiPEX ดันท่อให้สุดปลายข้อต่อ

โดยสังเกตปลายท่อผ่านรูที่อยู่บริเวณหัวข้อต่อ จากนั้นทำการเตรียมเครื่องมือ Press Fitting ให้ตรงตามขนาดของท่อที่ต้องการวางตำแหน่งของเครื่องมือให้ตรงกับบริเวณ Sleeve ของข้อต่อ โดยไม่ให้เครื่องมือเลยบริเวณ Sleeveของข้อต่อออกมา

4. กดเครื่องมือให้สุดเพียงครั้งเดียว

เพื่อบีบปลาย Sleeve ของข้อต่อ Press Fitting เข้ากับท่อจึงเป็นอันเสร็จ

Scroll to Top