ท่อ ThaiPEX

ประเภทการใช้งาน

อุณหภูมิการใช้งาน
ความดันการใช้งาน
มาตรฐานการผลิต
มาตรฐานความสะอาด
สี
ความยาว

: สำหรับระบบน้ำประปา, ระบบน้ำร้อน,
ระบบทำความเย็นแบบแผ่รังสี
: 3 – 95 °C*
: 10 บาร์*
: BS 15875, AS/NZS 2492
: AS/NZS 4020
: ขาว
: 100 เมตร

ข้อต่อ

ข้อต่อตรง (PRESS)

EQUAL STRAIGHT SOCKET

ข้อต่อตรงเกลียวใน (PRESS)

FEMALE THREAD UNION

ข้อต่อตรงเกลียวนอก (PRESS)

MALE THREAD UNION

ข้อลดกลม (PRESS)

REDUCING SOCKET

ฝาครอบ (PRESS)

CAP

ข้องอ 90 (PRESS)

ELBOW 90

ข้องอ 90 เกลียวใน (PRESS)

FEMALE THREAD ELBOW 90

ข้องอ 90 เกลียวนอก (PRESS)

MALE THREAD ELBOW 90

ข้องอ 90 เกลียวในติดผนัง (PRESS)

FEMALE THREAD ELBOW 90 WITH PLATED

ข้อต่อสามทาง (PRESS)

TEE

ข้อต่อสามทางลด (PRESS)

REDUCING TEE

ข้อต่อสามทางเกลียวใน (PRESS)

FEMALE THREAD TEE

ข้อต่อสามทางเกลียวนอก (PRESS)

MALE THREAD TEE

เครื่องมือ

ตัวปาดหน้าท่อ
REAMER

เครื่องบีบติดตั้งท่อ
PEX PRESS TOOL

Scroll to Top