ข้อมูล ทางเทคนิค

BS EN ISO 15875: Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X)

Watermark เป็นมาตรฐานการทดสอบคุณภาพของออสเตรเลียที่รับรองท่อและข้อต่อของ ThaiPex ทุกชนิด ว่าน้ำที่ไหลผ่านได้มาตรฐาน เพื่อความเชื่อมั่นในเชิงกล และเรื่องความสะอาด ปลอดภัย

AS/NZS 2492: Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe for pressure applications

AS/NZS 2537: Mechanical jointing fittings for use with crosslinked polyethylene (PE-X) for pressure applications Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X) – Fittings

CE เป็นมาตรฐานการทดสอบคุณภาพของยุโรปที่รับรองท่อและข้อต่อของ ThaiPex ทุกชนิดเทียบเท่ามาตรฐานสากล

BS EN ISO 15875: Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PE-X)

Scroll to Top